Sektörel Bilgiler

SEKTÖRÜMÜZÜN POTANSİYELİ

  • Sektörümüz ürün çeşitliliği, pazarın büyüklüğü ve gelişmekte olan ekonomimizle birlikte değerlendirildiğinde umut vermektedir.
  • Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir ve halen yaklaşık 15-16 milyon öğrencimiz bulunmaktadır.
  • Diğer taraftan müteşebbis, yeniliklere açık, risk alan, üretimi ve tüketimi seven bir sosyo ekonomik yapıya sahibiz.
  • Pazar olarak, bu özelliklerimizle dünyadaki bir çok ülkenin nüfusunu aşan bir potansiyelimiz bulunmaktadır.

SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ VE PROBLEMLER
Sektörümüz pazarımızın bu potansiyelini yeterince tatmin edebiliyor mu sorusuna belki “evet” diyebiliriz. Ancak sektör mensuplarının tatminine geldiğimizde aynı cevabı vermek biraz zor. Çünkü marka gücünden yoksun sektör mensupları, gelişmiş rakipleriyle tek başlarına mücadele etmekte ve önemli bir bölümü de günü kurtarmak peşindedir. Bu durumun iki ana nedeni bulunmaktadır.
Birincisi; sektörde sermayesiyle iş yapan, yaptığı işle orantılı bir sermayeyi işine bağlayan çok fazla firma bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ekonomik çalkantılardan anında etkilenip, durumlarını kredi verenlere yansıtmaktadır. Sürekli ayakta kalma çabası içindeki bu firmalar çok sıkışınca yeni bir işletme açıp eskisini tasfiye derek işe devam etmektedirler.
İkinci ve belki daha önemli bir neden ise, kurumsallaşamamaktır. Günlük sıkıntılardan yada iş akışından sıyrılıp olaylara tepeden bakarak, işletmesini sevk ve idare eden yönetici ve iş sahibi sayısının fazla almadığı görülmektedir.

Kurlar Alış Satış
Para Piyasası Dolar 5.910 5.920
Para Piyasası Euro 6.517 6.529

Sitemizin Yeni Ara Yüzünü Nasıl Buldunuz?